Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 173 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 203 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 281 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 212 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 220 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 170 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 191 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 167 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 177 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 166 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 139 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 213 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 150 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 178 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 169 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 128 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 126 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 129 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 130 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 126 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 109 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 116 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 116 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 112 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 117 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 140 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 107 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 105 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 103 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 108 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 110 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 105 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 108 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 114 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 81 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 77 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 85 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 71 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 94 2018-02-22 15:28:06
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.45 mb 61 2018-03-07 11:50:19
Свали Приложения към Покана №5 232.13 kb 57 2018-03-09 13:43:03
Свали Приложения към Покана №5 512.42 kb 58 2018-03-09 13:43:03
Свали Покана №5 за ВКИ 1.07 mb 58 2018-03-09 13:43:05
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 54 2018-03-12 17:43:05
Свали Решение № 436 от 20.03.2018 г. 958.01 kb 58 2018-03-20 15:36:39
Свали Доклад от заседание на комисия 1.51 mb 46 2018-03-20 15:36:40
Свали 2.31 mb 31 2018-04-02 15:03:24
Свали 2.12 mb 35 2018-04-02 15:03:24
Свали Покана №6 за ВКИ 1.48 mb 22 2018-04-18 19:04:55
Свали Приложения към Покана №6 231.11 kb 14 2018-04-18 19:04:52
Свали Приложения към Покана №6 - Цена 698.95 kb 20 2018-04-18 19:04:53
Свали Приложения към Покана №7 227.25 kb 22 2018-04-26 08:15:58
Свали Приложения към Покана №7 - Цена 653.64 kb 24 2018-04-26 08:15:58
Свали Покана №7 за ВКИ 1.38 mb 24 2018-04-26 08:16:00
Свали Решение № 555 от 03.05.2018 г. 1.81 mb 24 2018-05-03 09:50:33
Свали Доклад 2.67 mb 24 2018-05-03 09:50:36
Свали Доклад от заседание на комисия 1.78 mb 17 2018-05-10 12:01:57
Свали Решение № 565 от 10.05.2018 г. 1.25 mb 31 2018-05-10 12:01:58
Свали DogovorArgus-Travel-International-EOOD 2.40 mb 18 2018-05-15 18:16:51
Свали DogovorKonsorzuim-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.45 mb 17 2018-05-15 18:16:51
Свали Dogovor-Aerotour-MM 2.41 mb 15 2018-05-15 18:16:53
Свали Dogovor-Aerotour-MM1 2.40 mb 14 2018-05-21 15:54:59
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD1 2.45 mb 15 2018-05-21 15:55:00
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 307.74 kb 19 2018-06-06 15:00:26
Свали Приложения към Покана №8 - Декларация 218.50 kb 9 2018-06-29 11:40:43
Свали Приложения към Покана №8 - Цена 466.86 kb 12 2018-06-29 11:40:43
Свали Покана №8 за ВКИ 796.58 kb 11 2018-06-29 11:40:43
Свали Решение - 661 - 10.07.2018 572.94 kb 9 2018-07-10 22:37:48
Свали Доклад комисия - 10.07.2018 929.05 kb 12 2018-07-10 22:37:48
Свали Приложения към Покана №9 - Декларация 231.17 kb 12 2018-07-19 15:08:10
Свали Приложения към Покана №9 - Цена 494.49 kb 12 2018-07-19 15:08:10
Свали Покана №9 за ВКИ 919.71 kb 14 2018-07-19 15:08:11
Свали Договор Аеротур ММ ООД 2.38 mb 10 2018-07-23 16:58:59
Свали Решение № 699 от 31.07.2018 г. 569.15 kb 10 2018-07-31 18:05:05
Свали Доклад от заседание на комисия 925.06 kb 8 2018-07-31 18:05:20
Свали Приложения към Покана № 10 - Декларация 215.55 kb 6 2018-08-07 15:52:30
Свали Приложения към Покана № 10 - Цена 617.84 kb 5 2018-08-07 15:52:31
Свали Покана № 10 за ВКИ 1.37 mb 13 2018-08-07 15:52:32
Свали 2.21 mb 6 2018-08-13 14:49:14
Свали Решение № 732 от 20.08.2018 г. 1.27 mb 11 2018-08-20 13:29:31
Свали Доклад от заседание на комисия 1.82 mb 9 2018-08-20 13:29:37
Свали Dogovor-AerotourMM 2.31 mb 7 2018-08-31 17:36:40
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 6 2018-08-31 17:36:40