Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 158 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 177 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 238 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 192 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 199 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 152 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 168 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 149 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 157 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 148 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 123 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 189 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 128 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 142 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 129 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 113 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 108 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 109 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 111 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 109 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 94 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 96 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 95 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 89 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 97 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 117 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 88 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 86 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 86 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 89 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 87 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 86 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 88 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 86 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 60 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 60 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 69 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 50 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 50 2018-02-22 15:28:06
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.45 mb 41 2018-03-07 11:50:19
Свали Приложения към Покана №5 232.13 kb 40 2018-03-09 13:43:03
Свали Приложения към Покана №5 512.42 kb 42 2018-03-09 13:43:03
Свали Покана №5 за ВКИ 1.07 mb 40 2018-03-09 13:43:05
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 36 2018-03-12 17:43:05
Свали Решение № 436 от 20.03.2018 г. 958.01 kb 32 2018-03-20 15:36:39
Свали Доклад от заседание на комисия 1.51 mb 30 2018-03-20 15:36:40
Свали 2.31 mb 14 2018-04-02 15:03:24
Свали 2.12 mb 15 2018-04-02 15:03:24
Свали Покана №6 за ВКИ 1.48 mb 1 2018-04-18 19:04:55
Свали Приложения към Покана №6 231.11 kb 1 2018-04-18 19:04:52
Свали Приложения към Покана №6 - Цена 698.95 kb 1 2018-04-18 19:04:53