# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Устав

Свали Устав на БФВ 2020 7.04 mb 198 2020-04-02 08:40:20

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Формуляри за отчет на дейност на ВК

Свали Данни за спортния клуб 19.97 kb 1677 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 1 77.31 kb 1778 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 2 19.97 kb 1632 2014-12-04 13:55:56
Свали Информация за спортния клуб 40.45 kb 1644 2014-12-04 13:55:56

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Документи

Свали Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ 38.40 kb 1785 2014-12-03 08:19:04
Свали Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон 36.86 kb 1190 2014-12-03 08:19:04

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Класиране

Свали Класиране 2010-2011 3.86 mb 1129 2014-12-03 08:29:47
Свали Класиране 2012-2013 6.29 mb 1288 2014-12-03 11:45:25
Свали Класиране 2013-2014 2.55 mb 1527 2014-12-03 08:30:02
Свали Класиране 2014-2015 7.51 mb 1403 2015-12-07 07:47:49
Свали Класиране 2015-16 1.54 mb 957 2016-12-06 11:01:07
Свали Класиране Суперлига и купа България 15-16 118.52 kb 615 2016-12-13 14:10:24
Свали Класиране 2016-17 1.60 mb 885 2017-11-16 14:16:46
Свали Класиране 2017-18 4.52 mb 588 2018-12-14 11:06:31
Свали Класиране 2018-19 5.41 mb 461 2019-11-28 10:26:21

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Правилници и наредби

Свали Дисциплинарен правилник 379.51 kb 3010 2014-01-20 13:58:59
Свали АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 197.38 kb 1424 2014-01-20 13:59:02
Свали Наредба за провеждане на първенствата от ДЮВ 476.32 kb 434 2020-03-04 14:28:17
Свали Правилник за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права - 14.09.2017 179.39 kb 2661 2016-11-21 12:52:37
Свали Общи условия на спортна зала за волейболни състезания 299.63 kb 1246 2016-11-07 15:12:55
Свали Правилник за провеждане на държавни първенства от НВЛ 119.05 kb 153 2020-05-05 06:20:44
Свали Наредба за провеждане на АНВГ 700.78 kb 1031 2018-02-12 13:13:10
Свали Правилник за състезателните права и статута - 06.15.2017 240.91 kb 1339 2017-02-08 10:18:39

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Форми за регистрация

Свали Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години 393.45 kb 3196 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ 102.11 kb 3243 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години 74.84 kb 3638 2014-09-24 07:47:50
Свали Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор 106.79 kb 2244 2014-10-06 06:35:15

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Външни препратки

Свали ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ 102.33 kb 651 2015-10-05 12:14:38
Свали НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ 230.84 kb 816 2015-10-05 12:14:39