# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Устав

Свали Устав на Българската 252.46 kb 1673 2015-09-30 08:26:43

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Формуляри за отчет на дейност на ВК

Свали Данни за спортния клуб 19.97 kb 1476 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 1 77.31 kb 1513 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 2 19.97 kb 1417 2014-12-04 13:55:56
Свали Информация за спортния клуб 40.45 kb 1448 2014-12-04 13:55:56

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Документи

Свали Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ 38.40 kb 1530 2014-12-03 08:19:04
Свали Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон 36.86 kb 975 2014-12-03 08:19:04

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Класиране

Свали Класиране 2010-2011 3.86 mb 1002 2014-12-03 08:29:47
Свали Класиране 2012-2013 6.29 mb 1075 2014-12-03 11:45:25
Свали Класиране 2013-2014 2.55 mb 1392 2014-12-03 08:30:02
Свали Класиране 2014-2015 7.51 mb 1203 2015-12-07 07:47:49
Свали Класиране 2015-16 1.54 mb 825 2016-12-06 11:01:07
Свали Класиране Суперлига и купа България 15-16 118.52 kb 463 2016-12-13 14:10:24
Свали Класиране 2016-17 1.60 mb 707 2017-11-16 14:16:46
Свали Класиране 2017-18 4.52 mb 408 2018-12-14 11:06:31

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Правилници и наредби

Свали Дисциплинарен правилник 379.51 kb 2405 2014-01-20 13:58:59
Свали Наредба за провеждане на състезанията за подрастващи към БФВ 905.51 kb 1190 2019-02-11 13:45:51
Свали АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 197.38 kb 1200 2014-01-20 13:59:02
Свали Правилник за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права - 14.09.2017 179.39 kb 1812 2016-11-21 12:52:37
Свали Общи условия на спортна зала за волейболни състезания 299.63 kb 830 2016-11-07 15:12:55
Свали Правилник за провеждане на държавни първенства от НВЛ 297.24 kb 1348 2016-11-07 15:12:55
Свали Наредба за провеждане на АНВГ 700.78 kb 576 2018-02-12 13:13:10
Свали Правилник за състезателните права и статута - 06.15.2017 240.91 kb 1025 2017-02-08 10:18:39

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Форми за регистрация

Свали Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години 393.45 kb 2712 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ 102.11 kb 2750 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години 74.84 kb 2909 2014-09-24 07:47:50
Свали Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор 106.79 kb 1869 2014-10-06 06:35:15

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Външни препратки

Свали ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ 102.33 kb 548 2015-10-05 12:14:38
Свали НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ 230.84 kb 654 2015-10-05 12:14:39