# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Устав

Свали Устав на БФВ 2020 7.04 mb 289 2020-04-02 08:40:20

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Формуляри за отчет на дейност на ВК

Свали Данни за спортния клуб 19.97 kb 1725 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 1 77.31 kb 1815 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 2 19.97 kb 1686 2014-12-04 13:55:56
Свали Информация за спортния клуб 40.45 kb 1665 2014-12-04 13:55:56

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Документи

Свали Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ 38.40 kb 1819 2014-12-03 08:19:04
Свали Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон 36.86 kb 1251 2014-12-03 08:19:04

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Класиране

Свали Класиране 2010-2011 3.86 mb 1155 2014-12-03 08:29:47
Свали Класиране 2012-2013 6.29 mb 1326 2014-12-03 11:45:25
Свали Класиране 2013-2014 2.55 mb 1555 2014-12-03 08:30:02
Свали Класиране 2014-2015 7.51 mb 1468 2015-12-07 07:47:49
Свали Класиране 2015-16 1.54 mb 997 2016-12-06 11:01:07
Свали Класиране Суперлига и купа България 15-16 118.52 kb 635 2016-12-13 14:10:24
Свали Класиране 2016-17 1.60 mb 908 2017-11-16 14:16:46
Свали Класиране 2017-18 4.52 mb 621 2018-12-14 11:06:31
Свали Класиране 2018-19 5.41 mb 520 2019-11-28 10:26:21

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Правилници и наредби

Свали Дисциплинарен правилник 361.93 kb 3162 2020-12-22 09:22:35
Свали АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 197.38 kb 1483 2014-01-20 13:59:02
Свали Наредба за провеждане на Държавните първенства при подрастващите за 2020/2021 година 1.04 mb 596 2020-12-22 09:29:17
Свали Правилник за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права - 14.09.2017 179.39 kb 2879 2016-11-21 12:52:37
Свали Общи условия на спортна зала за волейболни състезания 299.63 kb 1351 2016-11-07 15:12:55
Свали Вътрешен правилник за статута и дейността на Спортно-организационната комисия за състезанията от Държавното първенство (НВЛ) - мъже и жени. 662.50 kb 265 2020-12-22 09:31:15
Свали Наредба за провеждане на АНВГ 700.78 kb 1146 2018-02-12 13:13:10
Свали Правилник за състезателните права и статута - 06.15.2017 240.91 kb 1438 2017-02-08 10:18:39
Свали Правилник за провеждане на НВЛ - "Демакс лига" 2020/21. 1.23 mb 24 2020-12-22 09:27:24
Свали Правилник за провеждане на "Суперлига" - мъже 2020/21. 1.03 mb 9 2020-12-22 09:27:35
Свали Правилник за провеждане на НВЛ- "Висша лига" - мъже 2020/21. 1.27 mb 11 2020-12-22 09:27:46
Свали Правилник за работа на Апелативната комисия на Българска федерация по волейбол. 139.19 kb 9 2020-12-22 09:29:46

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Форми за регистрация

Свали Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ 102.11 kb 3348 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор 275.39 kb 71 2020-12-03 14:21:27
Свали Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години 276.89 kb 212 2020-12-03 14:22:26
Свали Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години 277.69 kb 133 2020-12-03 14:22:55

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Външни препратки

Свали ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ 102.33 kb 665 2015-10-05 12:14:38
Свали НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ 230.84 kb 875 2015-10-05 12:14:39

Authentic Sneakers,Best Authentic Sneakers,Buy Sneakers,Buy Kicks,Authentic Nike Sneakers,Nike Sneakers,Best Sneakersnike fashion