# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Устав

Свали Устав на Българската 246.14 kb 775 2015-09-30 08:26:43

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Формуляри за отчет на дейност на ВК

Свали Данни за спортния клуб 19.97 kb 1041 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 1 77.31 kb 1045 2014-12-04 13:55:55
Свали Формуляр 2 19.97 kb 965 2014-12-04 13:55:56
Свали Информация за спортния клуб 40.45 kb 1026 2014-12-04 13:55:56

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Документи

Свали Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ 38.40 kb 1006 2014-12-03 08:19:04
Свали Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон 36.86 kb 657 2014-12-03 08:19:04

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Класиране

Свали Класиране 2010-2011 3.86 mb 724 2014-12-03 08:29:47
Свали Класиране 2012-2013 6.29 mb 747 2014-12-03 11:45:25
Свали Класиране 2013-2014 2.55 mb 1070 2014-12-03 08:30:02
Свали Класиране 2014-2015 7.51 mb 844 2015-12-07 07:47:49
Свали Класиране 2015-16 1.54 mb 452 2016-12-06 11:01:07
Свали --Класиране суперлига и купа България 118.52 kb 131 2016-12-13 14:10:24

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Правилници и наредби

Свали Дисциплинарен правилник 379.51 kb 1473 2014-01-20 13:58:59
Свали АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА 197.38 kb 882 2014-01-20 13:59:02
Свали Наредба за провеждане на състезанията за подрастващи към БФВ 592.03 kb 738 2016-11-21 12:57:12
Свали Правилник за определяне на количествените показатели за оценка на дейностите на волейболните клубове, както и условията и реда за тяхното финансиране. 1.59 mb 2183 2014-01-20 13:59:03
Свали Правилник за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права - 02.11.2016 175.15 kb 241 2016-11-21 12:52:37
Свали Общи условия на спортна зала за волейболни състезания 299.63 kb 187 2016-11-07 15:12:55
Свали Правилник за провеждане на държавни първенства от НВЛ 297.24 kb 306 2016-11-07 15:12:55
Свали Правилник за състезателните права и статута - 02.11.2016 241.59 kb 133 2017-02-08 10:18:39

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Форми за регистрация

Свали Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години 393.45 kb 1695 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ 102.11 kb 1635 2014-09-24 07:47:49
Свали Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години 74.84 kb 1870 2014-09-24 07:47:50
Свали Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор 106.79 kb 1261 2014-10-06 06:35:15

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Външни препратки

Свали ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ 102.33 kb 291 2015-10-05 12:14:38
Свали НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ 230.84 kb 333 2015-10-05 12:14:39