Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ"

Срок за получаване на оферти - 04.05.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 4.33 mb 13 2017-04-13 11:00:06
Свали Обявление за поръчка 7.76 mb 14 2017-04-13 10:59:56
Свали Документация 785.21 kb 15 2017-04-13 10:59:41
Свали Образци 186.33 kb 9 2017-04-13 10:59:50

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Рамково споразумение за двегодишен период за осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", с три обособени позиции

Срок за получаване на оферти - 24.04.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 4.43 mb 31 2017-04-05 08:46:44
Свали Обявление за поръчка 12.19 mb 32 2017-04-05 08:46:42
Свали Документация 606.35 kb 28 2017-04-05 08:46:30
Свали Образци 849.57 kb 29 2017-04-05 08:46:39

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 19.04.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 28 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 40 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 32 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 27 2017-03-30 08:09:45

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

Срок за получаване на оферти - 30.03.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 33 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 44 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 50 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 54 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 32 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 17 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 12 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 12 2017-04-13 06:59:34