Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

"Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 15 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 19 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 22 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 26 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 7 2017-03-22 15:27:39