Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 65 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 79 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 98 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 82 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 85 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 63 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 61 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 53 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 51 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 40 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 35 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 64 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 37 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 2.43 mb 23 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 26 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 25 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 16 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 17 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 17 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 17 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 9 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 6 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 6 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 5 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 6 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 7 2017-10-10 13:20:38

"Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 67 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 66 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 70 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 60 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 43 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 36 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 28 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 22 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 30 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 38 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 21 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 25 2017-06-30 13:49:12