Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 167 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 194 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 257 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 204 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 211 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 163 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 181 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 158 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 169 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 158 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 133 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 199 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 139 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 162 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 142 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 123 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 119 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 119 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 122 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 121 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 105 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 107 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 107 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 100 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 110 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 130 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 99 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 95 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 97 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 102 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 99 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 98 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 99 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 103 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 74 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 73 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 80 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 64 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 64 2018-02-22 15:28:06
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.45 mb 54 2018-03-07 11:50:19
Свали Приложения към Покана №5 232.13 kb 51 2018-03-09 13:43:03
Свали Приложения към Покана №5 512.42 kb 53 2018-03-09 13:43:03
Свали Покана №5 за ВКИ 1.07 mb 52 2018-03-09 13:43:05
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 49 2018-03-12 17:43:05
Свали Решение № 436 от 20.03.2018 г. 958.01 kb 46 2018-03-20 15:36:39
Свали Доклад от заседание на комисия 1.51 mb 40 2018-03-20 15:36:40
Свали 2.31 mb 26 2018-04-02 15:03:24
Свали 2.12 mb 26 2018-04-02 15:03:24
Свали Покана №6 за ВКИ 1.48 mb 14 2018-04-18 19:04:55
Свали Приложения към Покана №6 231.11 kb 10 2018-04-18 19:04:52
Свали Приложения към Покана №6 - Цена 698.95 kb 14 2018-04-18 19:04:53
Свали Приложения към Покана №7 227.25 kb 16 2018-04-26 08:15:58
Свали Приложения към Покана №7 - Цена 653.64 kb 18 2018-04-26 08:15:58
Свали Покана №7 за ВКИ 1.38 mb 16 2018-04-26 08:16:00
Свали Решение № 555 от 03.05.2018 г. 1.81 mb 16 2018-05-03 09:50:33
Свали Доклад 2.67 mb 15 2018-05-03 09:50:36
Свали Доклад от заседание на комисия 1.78 mb 10 2018-05-10 12:01:57
Свали Решение № 565 от 10.05.2018 г. 1.25 mb 14 2018-05-10 12:01:58
Свали DogovorArgus-Travel-International-EOOD 2.40 mb 8 2018-05-15 18:16:51
Свали DogovorKonsorzuim-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.45 mb 7 2018-05-15 18:16:51
Свали Dogovor-Aerotour-MM 2.41 mb 8 2018-05-15 18:16:53
Свали Dogovor-Aerotour-MM1 2.40 mb 8 2018-05-21 15:54:59
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD1 2.45 mb 9 2018-05-21 15:55:00
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 307.74 kb 11 2018-06-06 15:00:26
Свали Приложения към Покана №8 - Декларация 218.50 kb 5 2018-06-29 11:40:43
Свали Приложения към Покана №8 - Цена 466.86 kb 4 2018-06-29 11:40:43
Свали Покана №8 за ВКИ 796.58 kb 4 2018-06-29 11:40:43
Свали Решение - 661 - 10.07.2018 572.94 kb 1 2018-07-10 22:37:48
Свали Доклад комисия - 10.07.2018 929.05 kb 2 2018-07-10 22:37:48

"Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 181 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 180 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 179 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 170 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 153 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 146 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 139 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 142 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 140 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 174 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 131 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 133 2017-06-30 13:49:12