Профил на купувача

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на нова, неупотребявана система за електронни реклами с технология LED за нуждите на Българската федерация по волейбол”

Срок за получаване на оферти - 14.11.2018 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Обявление за поръчка 1.69 mb 24 2018-10-23 14:20:56
Свали Решение за откриване на процедура 1.10 mb 14 2018-10-23 14:20:51
Свали Документация за обществена поръчка 181.67 kb 36 2018-10-23 14:20:54
Свали ESPD REQUEST 90.86 kb 20 2018-10-23 14:20:55
Свали Разяснения 184.94 kb 15 2018-11-11 22:20:10
Свали ВАЖНО Oтлагане дата отваряне ценови предложения 484.23 kb 11 2018-11-17 08:45:18
Свали Протокол № 1 3.93 mb 10 2018-11-19 16:34:12
Свали Заповед 134 - 26.11.2018 208.19 kb 13 2018-11-26 11:51:40
Свали Заповед 131 - 14.11.2018 369.17 kb 10 2018-11-26 11:51:40
Свали Протокол №2 1.99 mb 9 2018-12-04 09:16:25
Свали Съобщение ценови оферти 62.03 kb 15 2018-12-06 23:03:07
Свали Протокол №3 969.82 kb 5 2018-12-11 12:24:06
Свали Решение 596.02 kb 3 2018-12-17 18:57:02
Свали Окончателен протокол 9.88 mb 2 2018-12-17 18:57:10

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на транспортни услуги за целите на Българската федерация по волейбол при провеждане на Световното първенство по волейбол в София, Варна и Русе, в периода 05.09-30.09.2018г.”

Срок за получаване на оферти - 20.08.2018 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне нов

Свали Решение за откриване на процедура 1.15 mb 22 2018-08-10 17:37:01
Свали Обявление за поръчка 1.97 mb 21 2018-08-10 17:37:03
Свали Решение за откриване на процедура - fed 3.93 kb 16 2018-08-10 17:40:30
Свали Обявление за поръчка - fed 5.94 kb 15 2018-08-10 17:40:30
Свали Документация 155.61 kb 26 2018-08-10 17:36:56
Свали ESPD REQUEST 93.08 kb 11 2018-08-10 17:37:03
Свали Решението за прекратяване 287.50 kb 13 2018-09-04 16:21:25

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на Българската федерация по волейбол.

Срок за получаване на оферти - 11.05.2018 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 3.27 mb 41 2018-04-30 11:33:14
Свали Обявление за оповестяване на откриване на процедура 4.97 mb 44 2018-04-30 11:33:20
Свали Разяснение №1 относно ЕЕДОП 67.41 kb 47 2018-05-03 09:46:36
Свали espd-request 88.25 kb 36 2018-05-03 14:13:57
Свали Документация ведно с образци на приложенията 335.89 kb 55 2018-04-30 11:33:08
Свали Reshenie-za-klasirane 302.72 kb 31 2018-05-15 18:27:53
Свали Zapoved-56-14052018 354.61 kb 28 2018-05-15 18:27:53
Свали Protokol 957.07 kb 28 2018-05-15 18:27:54
Свали Deklaratsii 907.07 kb 26 2018-05-15 18:27:54
Свали Договор Екипировка 2.05 mb 31 2018-06-27 17:11:24

Пряко договаряне за възлагане на поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана по време на спортни събития по волейбол в страната" по обособени позиции"

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Покана 2.65 mb 108 2018-03-21 15:23:33
Свали Решение за откриване 1.50 mb 67 2018-03-21 15:24:13
Свали Tehnichesk-spetsifikatsiq 36.20 kb 88 2018-03-21 15:28:50
Свали Ukazanie-za-podgotovka-na-ofertata 77.31 kb 83 2018-03-21 15:28:50
Свали Dogowor-Varna 65.02 kb 68 2018-03-21 15:28:51
Свали Dogowor-Sofiq 67.07 kb 88 2018-03-21 15:28:51
Свали Dogowor-Ruse 64.51 kb 64 2018-03-21 15:28:51
Свали 9-Opis-na-predstavenite-dokumenti-v-ofertata 47.62 kb 62 2018-03-21 15:28:51
Свали 7-DeclZMIP-zaIzpylnitelq 17.90 kb 71 2018-03-21 15:28:52
Свали 6-Cenovopredlojenie 18.77 kb 64 2018-03-21 15:30:53
Свали 5-Decldanyci-osigurovki 36.48 kb 76 2018-03-21 15:28:52
Свали 3-DeclSyglasieproektdogovor 12.89 kb 61 2018-03-21 15:28:52
Свали 4-Declsrok-validnostoferta 13.36 kb 59 2018-03-21 15:28:52
Свали 2-Oferta 22.91 kb 65 2018-03-21 15:28:53
Свали 1-EEDOP 66.66 kb 63 2018-03-21 15:28:53
Свали Заповед за назначаване на комисия 325.14 kb 46 2018-03-29 23:13:41
Свали Решение за класиране на участниците 687.83 kb 50 2018-03-29 23:13:42
Свали Протоколи 3-3 1.01 mb 59 2018-03-29 23:13:43
Свали Протоколи 3-2 974.90 kb 49 2018-03-29 23:13:44
Свали Протоколи 3-1 932.40 kb 45 2018-03-29 23:13:45
Свали Протоколи 2-3 1.02 mb 45 2018-03-29 23:13:46
Свали Протоколи 2-2 931.97 kb 53 2018-03-29 23:13:46
Свали Протоколи 2-1 932.04 kb 62 2018-03-29 23:13:48
Свали Протоколи 1-3 1.03 mb 46 2018-03-29 23:13:49
Свали Протоколи 1-2 938.92 kb 66 2018-03-29 23:13:50
Свали Протоколи 1-1 933.02 kb 51 2018-03-29 23:13:51
Свали Доклад 4.27 mb 88 2018-03-29 23:13:56
Свали Декларации за конфликт на интереси 693.79 kb 49 2018-03-29 23:13:56
Свали Dogovor-ob-p2 1.95 mb 29 2018-05-10 12:06:40
Свали Ofertaob-p3 153.62 kb 21 2018-05-10 12:06:43
Свали Cenovopredlob-p3 60.33 kb 18 2018-05-10 12:06:44
Свали Obiavlenie-za-vazlojena-porachka 3.82 mb 28 2018-05-10 12:06:44
Свали Cenovopredlob-p2 98.00 kb 18 2018-05-10 12:06:44
Свали Dogovorob-p3 367.94 kb 23 2018-05-10 12:06:47
Свали Ofertaplanob-p2 2.06 mb 29 2018-05-10 12:06:48
Свали Dogovorob-p1 369.42 kb 24 2018-05-10 12:06:48
Свали Cenovopredlob-p1 69.76 kb 21 2018-05-10 12:06:48
Свали Ofertaob-p1 168.57 kb 25 2018-05-10 12:06:49

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА: Доставка на преносима PVC настилка за волейбол с аксесоари за съхранение, транспортиране и монтаж.

Срок за получаване на оферти - 21.12.2017 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Проект на договор 19.91 kb 119 2017-12-14 12:52:15
Свали Техническа спецификация 29.61 kb 156 2017-12-14 12:52:15
Свали Документация 166.40 kb 130 2017-12-14 12:52:16
Свали Покана 15.31 kb 118 2017-12-14 12:54:04
Свали Договор 239.23 kb 140 2017-12-22 14:23:00
Свали Покана 427.67 kb 120 2017-12-22 14:23:01
Свали Протокол 1.29 mb 122 2017-12-22 14:23:02

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ"

Срок за получаване на оферти - 04.05.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 4.33 mb 186 2017-04-13 11:00:06
Свали Обявление за поръчка 7.76 mb 186 2017-04-13 10:59:56
Свали Документация 785.21 kb 192 2017-04-13 10:59:41
Свали Образци 186.33 kb 191 2017-04-13 10:59:50
Свали Протокол №1 от работа на комисия 275.43 kb 209 2017-05-09 10:21:38
Свали Съобщение 231.04 kb 168 2017-05-09 13:05:17
Свали Протокол № 2 254.94 kb 193 2017-05-15 13:29:29
Свали Доклад на комисията 287.86 kb 179 2017-05-17 08:31:24
Свали Решение за класиране 572.82 kb 174 2017-05-17 08:31:26
Свали Договор за екипи 2.08 mb 160 2017-06-22 14:08:34

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Рамково споразумение за двегодишен период за осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", с три обособени позиции

Срок за получаване на оферти - 24.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 4.43 mb 214 2017-04-05 08:46:44
Свали Обявление за поръчка 12.19 mb 212 2017-04-05 08:46:42
Свали Документация 606.35 kb 211 2017-04-05 08:46:30
Свали Образци 849.57 kb 209 2017-04-05 08:46:39
Свали Протокол 1 от работата на комисията 298.76 kb 153 2017-05-09 12:56:02
Свали Протокол №2 от работа на комисия 314.20 kb 184 2017-05-11 20:58:14
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 349.67 kb 155 2017-05-11 20:58:14
Свали Протокол №3 от работа на комисия 333.95 kb 163 2017-05-25 13:35:07
Свали Доклад от работа на комисия 463.12 kb 160 2017-05-25 13:35:08
Свали Решение за класиране и прекратяване 335.26 kb 193 2017-05-25 13:35:06
Свали Рамково споразумение 626 от 22.06.2017 1.79 mb 142 2017-06-30 13:17:50
Свали Рамково споразумение 627 от 22.06.2017 2.13 mb 153 2017-06-30 13:17:50
Свали Приложения 20.55 kb 128 2017-07-10 07:59:59
Свали Покана №1 за ВКИ Лот 1 389.54 kb 160 2017-07-10 08:00:02
Свали Доклад за работата на комисия 164.29 kb 137 2017-07-14 13:51:24
Свали Решение № 666/13.07.2017 558.39 kb 133 2017-07-14 13:51:24
Свали Договор № 673/ 17.07.2017 г. 4.67 mb 147 2017-07-17 12:21:47
Свали Договор 4.51 mb 138 2017-08-01 11:38:06
Свали Информация за плащания 271.30 kb 149 2017-09-14 21:35:21
Свали Споразумение 321.80 kb 157 2017-09-14 21:35:21

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 19.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 202 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 190 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 196 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 181 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 168 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 161 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 152 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 160 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 152 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 193 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 141 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 143 2017-06-30 13:49:12

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

Срок за получаване на оферти - 30.03.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 176 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 205 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 288 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 217 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 224 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 174 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 195 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 170 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 182 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 170 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 143 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 217 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 153 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 189 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 173 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 130 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 128 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 132 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 134 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 129 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 111 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 118 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 118 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 115 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 120 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 144 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 110 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 108 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 106 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 112 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 114 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 107 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 112 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 120 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 87 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 81 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 89 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 75 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 97 2018-02-22 15:28:06
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.45 mb 65 2018-03-07 11:50:19
Свали Приложения към Покана №5 232.13 kb 60 2018-03-09 13:43:03
Свали Приложения към Покана №5 512.42 kb 61 2018-03-09 13:43:03
Свали Покана №5 за ВКИ 1.07 mb 61 2018-03-09 13:43:05
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 60 2018-03-12 17:43:05
Свали Решение № 436 от 20.03.2018 г. 958.01 kb 61 2018-03-20 15:36:39
Свали Доклад от заседание на комисия 1.51 mb 49 2018-03-20 15:36:40
Свали 2.31 mb 34 2018-04-02 15:03:24
Свали 2.12 mb 37 2018-04-02 15:03:24
Свали Покана №6 за ВКИ 1.48 mb 24 2018-04-18 19:04:55
Свали Приложения към Покана №6 231.11 kb 16 2018-04-18 19:04:52
Свали Приложения към Покана №6 - Цена 698.95 kb 22 2018-04-18 19:04:53
Свали Приложения към Покана №7 227.25 kb 25 2018-04-26 08:15:58
Свали Приложения към Покана №7 - Цена 653.64 kb 26 2018-04-26 08:15:58
Свали Покана №7 за ВКИ 1.38 mb 28 2018-04-26 08:16:00
Свали Решение № 555 от 03.05.2018 г. 1.81 mb 27 2018-05-03 09:50:33
Свали Доклад 2.67 mb 26 2018-05-03 09:50:36
Свали Доклад от заседание на комисия 1.78 mb 19 2018-05-10 12:01:57
Свали Решение № 565 от 10.05.2018 г. 1.25 mb 39 2018-05-10 12:01:58
Свали DogovorArgus-Travel-International-EOOD 2.40 mb 20 2018-05-15 18:16:51
Свали DogovorKonsorzuim-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.45 mb 20 2018-05-15 18:16:51
Свали Dogovor-Aerotour-MM 2.41 mb 17 2018-05-15 18:16:53
Свали Dogovor-Aerotour-MM1 2.40 mb 17 2018-05-21 15:54:59
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD1 2.45 mb 17 2018-05-21 15:55:00
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 307.74 kb 24 2018-06-06 15:00:26
Свали Приложения към Покана №8 - Декларация 218.50 kb 11 2018-06-29 11:40:43
Свали Приложения към Покана №8 - Цена 466.86 kb 14 2018-06-29 11:40:43
Свали Покана №8 за ВКИ 796.58 kb 14 2018-06-29 11:40:43
Свали Решение - 661 - 10.07.2018 572.94 kb 12 2018-07-10 22:37:48
Свали Доклад комисия - 10.07.2018 929.05 kb 16 2018-07-10 22:37:48
Свали Приложения към Покана №9 - Декларация 231.17 kb 14 2018-07-19 15:08:10
Свали Приложения към Покана №9 - Цена 494.49 kb 14 2018-07-19 15:08:10
Свали Покана №9 за ВКИ 919.71 kb 17 2018-07-19 15:08:11
Свали Договор Аеротур ММ ООД 2.38 mb 13 2018-07-23 16:58:59
Свали Решение № 699 от 31.07.2018 г. 569.15 kb 13 2018-07-31 18:05:05
Свали Доклад от заседание на комисия 925.06 kb 11 2018-07-31 18:05:20
Свали Приложения към Покана № 10 - Декларация 215.55 kb 8 2018-08-07 15:52:30
Свали Приложения към Покана № 10 - Цена 617.84 kb 8 2018-08-07 15:52:31
Свали Покана № 10 за ВКИ 1.37 mb 17 2018-08-07 15:52:32
Свали 2.21 mb 10 2018-08-13 14:49:14
Свали Решение № 732 от 20.08.2018 г. 1.27 mb 13 2018-08-20 13:29:31
Свали Доклад от заседание на комисия 1.82 mb 12 2018-08-20 13:29:37
Свали Dogovor-AerotourMM 2.31 mb 9 2018-08-31 17:36:40
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 9 2018-08-31 17:36:40

 

EuroVolley2015.net

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове

Свали Oфициална песен на Европейското първенство по волейбол за мъже - mp3 6.01 mb 625 2015-10-01 23:55:21
Свали Oфициална песен на Европейското първенство по волейбол за мъже - aif 33.28 mb 481 2015-10-02 00:03:01
Свали Радио спот - София 1.18 mb 416 2015-10-02 00:03:27
Свали Радио спот - София и Варна 1.19 mb 440 2015-10-02 00:03:34
Свали Nickname - Heroes 754.70 mb 420 2015-10-02 00:11:34
Свали Флашмоб - Витошка 882.49 mb 415 2015-10-03 11:06:33

EuroVolley2015.net

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Наряди

Свали 751.35 kb 1169 2016-04-08 08:12:26