Пряко договаряне за възлагане на поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана по време на спортни събития по волейбол в страната" по обособени позиции"

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Покана 2.65 mb 47 2018-03-21 15:23:33
Свали Решение за откриване 1.50 mb 38 2018-03-21 15:24:13
Свали Tehnichesk-spetsifikatsiq 36.20 kb 43 2018-03-21 15:28:50
Свали Ukazanie-za-podgotovka-na-ofertata 77.31 kb 47 2018-03-21 15:28:50
Свали Dogowor-Varna 65.02 kb 36 2018-03-21 15:28:51
Свали Dogowor-Sofiq 67.07 kb 38 2018-03-21 15:28:51
Свали Dogowor-Ruse 64.51 kb 34 2018-03-21 15:28:51
Свали 9-Opis-na-predstavenite-dokumenti-v-ofertata 47.62 kb 39 2018-03-21 15:28:51
Свали 7-DeclZMIP-zaIzpylnitelq 17.90 kb 38 2018-03-21 15:28:52
Свали 6-Cenovopredlojenie 18.77 kb 42 2018-03-21 15:30:53
Свали 5-Decldanyci-osigurovki 36.48 kb 52 2018-03-21 15:28:52
Свали 3-DeclSyglasieproektdogovor 12.89 kb 39 2018-03-21 15:28:52
Свали 4-Declsrok-validnostoferta 13.36 kb 36 2018-03-21 15:28:52
Свали 2-Oferta 22.91 kb 40 2018-03-21 15:28:53
Свали 1-EEDOP 66.66 kb 39 2018-03-21 15:28:53
Свали Заповед за назначаване на комисия 325.14 kb 24 2018-03-29 23:13:41
Свали Решение за класиране на участниците 687.83 kb 24 2018-03-29 23:13:42
Свали Протоколи 3-3 1.01 mb 23 2018-03-29 23:13:43
Свали Протоколи 3-2 974.90 kb 23 2018-03-29 23:13:44
Свали Протоколи 3-1 932.40 kb 22 2018-03-29 23:13:45
Свали Протоколи 2-3 1.02 mb 22 2018-03-29 23:13:46
Свали Протоколи 2-2 931.97 kb 23 2018-03-29 23:13:46
Свали Протоколи 2-1 932.04 kb 23 2018-03-29 23:13:48
Свали Протоколи 1-3 1.03 mb 23 2018-03-29 23:13:49
Свали Протоколи 1-2 938.92 kb 22 2018-03-29 23:13:50
Свали Протоколи 1-1 933.02 kb 22 2018-03-29 23:13:51
Свали Доклад 4.27 mb 24 2018-03-29 23:13:56
Свали Декларации за конфликт на интереси 693.79 kb 23 2018-03-29 23:13:56

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА: Доставка на преносима PVC настилка за волейбол с аксесоари за съхранение, транспортиране и монтаж.

Срок за получаване на оферти - 21.12.2017 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Проект на договор 19.91 kb 92 2017-12-14 12:52:15
Свали Техническа спецификация 29.61 kb 99 2017-12-14 12:52:15
Свали Документация 166.40 kb 102 2017-12-14 12:52:16
Свали Покана 15.31 kb 95 2017-12-14 12:54:04
Свали Договор 239.23 kb 92 2017-12-22 14:23:00
Свали Покана 427.67 kb 93 2017-12-22 14:23:01
Свали Протокол 1.29 mb 90 2017-12-22 14:23:02

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ"

Срок за получаване на оферти - 04.05.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 4.33 mb 152 2017-04-13 11:00:06
Свали Обявление за поръчка 7.76 mb 156 2017-04-13 10:59:56
Свали Документация 785.21 kb 160 2017-04-13 10:59:41
Свали Образци 186.33 kb 164 2017-04-13 10:59:50
Свали Протокол №1 от работа на комисия 275.43 kb 161 2017-05-09 10:21:38
Свали Съобщение 231.04 kb 137 2017-05-09 13:05:17
Свали Протокол № 2 254.94 kb 167 2017-05-15 13:29:29
Свали Доклад на комисията 287.86 kb 136 2017-05-17 08:31:24
Свали Решение за класиране 572.82 kb 145 2017-05-17 08:31:26
Свали Договор за екипи 2.08 mb 134 2017-06-22 14:08:34

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Рамково споразумение за двегодишен период за осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", с три обособени позиции

Срок за получаване на оферти - 24.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 4.43 mb 185 2017-04-05 08:46:44
Свали Обявление за поръчка 12.19 mb 176 2017-04-05 08:46:42
Свали Документация 606.35 kb 175 2017-04-05 08:46:30
Свали Образци 849.57 kb 185 2017-04-05 08:46:39
Свали Протокол 1 от работата на комисията 298.76 kb 128 2017-05-09 12:56:02
Свали Протокол №2 от работа на комисия 314.20 kb 142 2017-05-11 20:58:14
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 349.67 kb 134 2017-05-11 20:58:14
Свали Протокол №3 от работа на комисия 333.95 kb 135 2017-05-25 13:35:07
Свали Доклад от работа на комисия 463.12 kb 136 2017-05-25 13:35:08
Свали Решение за класиране и прекратяване 335.26 kb 161 2017-05-25 13:35:06
Свали Рамково споразумение 626 от 22.06.2017 1.79 mb 119 2017-06-30 13:17:50
Свали Рамково споразумение 627 от 22.06.2017 2.13 mb 124 2017-06-30 13:17:50
Свали Приложения 20.55 kb 108 2017-07-10 07:59:59
Свали Покана №1 за ВКИ Лот 1 389.54 kb 139 2017-07-10 08:00:02
Свали Доклад за работата на комисия 164.29 kb 117 2017-07-14 13:51:24
Свали Решение № 666/13.07.2017 558.39 kb 111 2017-07-14 13:51:24
Свали Договор № 673/ 17.07.2017 г. 4.67 mb 116 2017-07-17 12:21:47
Свали Договор 4.51 mb 116 2017-08-01 11:38:06
Свали Информация за плащания 271.30 kb 130 2017-09-14 21:35:21
Свали Споразумение 321.80 kb 139 2017-09-14 21:35:21

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 19.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 164 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 168 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 168 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 159 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 144 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 136 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 128 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 123 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 131 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 162 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 117 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 121 2017-06-30 13:49:12

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

Срок за получаване на оферти - 30.03.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 158 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 177 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 238 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 191 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 199 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 152 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 168 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 149 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 157 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 148 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 123 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 189 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 128 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 142 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 129 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 112 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 108 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 109 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 110 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 109 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 94 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 96 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 95 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 89 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 97 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 117 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 88 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 86 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 86 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 89 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 87 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 86 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 88 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 86 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 60 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 60 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 68 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 50 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 50 2018-02-22 15:28:06
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.45 mb 41 2018-03-07 11:50:19
Свали Приложения към Покана №5 232.13 kb 40 2018-03-09 13:43:03
Свали Приложения към Покана №5 512.42 kb 41 2018-03-09 13:43:03
Свали Покана №5 за ВКИ 1.07 mb 40 2018-03-09 13:43:05
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 36 2018-03-12 17:43:05
Свали Решение № 436 от 20.03.2018 г. 958.01 kb 32 2018-03-20 15:36:39
Свали Доклад от заседание на комисия 1.51 mb 30 2018-03-20 15:36:40
Свали 2.31 mb 14 2018-04-02 15:03:24
Свали 2.12 mb 15 2018-04-02 15:03:24
Свали Покана №6 за ВКИ 1.48 mb 1 2018-04-18 19:04:55
Свали Приложения към Покана №6 231.11 kb 1 2018-04-18 19:04:52
Свали Приложения към Покана №6 - Цена 698.95 kb 1 2018-04-18 19:04:53