Понеделник, 16 Декември 2019 18:13
БФВ изпълни искането за свикване на Извънредно общо събрание

Веднага след изготвяне на всички необходими документи за Извънредно общо събрание на БФВолейбол, днес по обяд сдружението подаде заявление в Търговския регистър към Агенцията по вписвания за свикване на Извънредно общо събрание, в съответствие с взетото решение на УС на централата на 12.12. 2019 година.