Петък, 14 Февруари 2014 15:12
БФВ със сертификат ISO 9001:2008

    След няколкомесечна подготовка с участието на целия административен персонал на БФВ и с последващо първично изследване на подготвените документи и удостоверяване на тяхната адекватност с реалната дейност на Българската федерация по волейбол от страна на специалисти на Лойдс Регистър ЕМЕА

 клон в България на Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, Българска федерация по волейбол получи от упоменатата агенция СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ №SOF 6019101за дейност в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008   EN ISO 9001:208   ISO 9001:2008

    Полученият сертификат за одобрение утвърждава, че Системата за управление на качеството на БФВ е приложима за:

„Управление на дейностите, свързани с организиране, провеждане и

 администриране на волейболни състезания и форуми”

 

     Първоначалното одобрение за текущия сертификат е получено на 20.12.2013 г. с валидност до 19.12.2016 г. След тази дата ще се направи ново подобно изследване за годността на БФВ да изпълни критериите на Системите за управление на качеството ISO 9001:2008.