"Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ"

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 207 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 197 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 203 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 186 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 173 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 167 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 157 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 165 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 158 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 200 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 147 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 149 2017-06-30 13:49:12