Профил на купувача

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА: Доставка на преносима PVC настилка за волейбол с аксесоари за съхранение, транспортиране и монтаж.

Срок за получаване на оферти - 21.12.2017 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Проект на договор 19.91 kb 40 2017-12-14 12:52:15
Свали Техническа спецификация 29.61 kb 45 2017-12-14 12:52:15
Свали Документация 166.40 kb 48 2017-12-14 12:52:16
Свали Покана 15.31 kb 41 2017-12-14 12:54:04
Свали Договор 239.23 kb 41 2017-12-22 14:23:00
Свали Покана 427.67 kb 42 2017-12-22 14:23:01
Свали Протокол 1.29 mb 36 2017-12-22 14:23:02

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ"

Срок за получаване на оферти - 04.05.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 4.33 mb 102 2017-04-13 11:00:06
Свали Обявление за поръчка 7.76 mb 106 2017-04-13 10:59:56
Свали Документация 785.21 kb 111 2017-04-13 10:59:41
Свали Образци 186.33 kb 115 2017-04-13 10:59:50
Свали Протокол №1 от работа на комисия 275.43 kb 110 2017-05-09 10:21:38
Свали Съобщение 231.04 kb 88 2017-05-09 13:05:17
Свали Протокол № 2 254.94 kb 116 2017-05-15 13:29:29
Свали Доклад на комисията 287.86 kb 84 2017-05-17 08:31:24
Свали Решение за класиране 572.82 kb 94 2017-05-17 08:31:26
Свали Договор за екипи 2.08 mb 81 2017-06-22 14:08:34

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Рамково споразумение за двегодишен период за осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", с три обособени позиции

Срок за получаване на оферти - 24.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 4.43 mb 137 2017-04-05 08:46:44
Свали Обявление за поръчка 12.19 mb 128 2017-04-05 08:46:42
Свали Документация 606.35 kb 126 2017-04-05 08:46:30
Свали Образци 849.57 kb 137 2017-04-05 08:46:39
Свали Протокол 1 от работата на комисията 298.76 kb 79 2017-05-09 12:56:02
Свали Протокол №2 от работа на комисия 314.20 kb 91 2017-05-11 20:58:14
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 349.67 kb 86 2017-05-11 20:58:14
Свали Протокол №3 от работа на комисия 333.95 kb 87 2017-05-25 13:35:07
Свали Доклад от работа на комисия 463.12 kb 86 2017-05-25 13:35:08
Свали Решение за класиране и прекратяване 335.26 kb 109 2017-05-25 13:35:06
Свали Рамково споразумение 626 от 22.06.2017 1.79 mb 69 2017-06-30 13:17:50
Свали Рамково споразумение 627 от 22.06.2017 2.13 mb 71 2017-06-30 13:17:50
Свали Приложения 20.55 kb 59 2017-07-10 07:59:59
Свали Покана №1 за ВКИ Лот 1 389.54 kb 86 2017-07-10 08:00:02
Свали Доклад за работата на комисия 164.29 kb 64 2017-07-14 13:51:24
Свали Решение № 666/13.07.2017 558.39 kb 62 2017-07-14 13:51:24
Свали Договор № 673/ 17.07.2017 г. 4.67 mb 67 2017-07-17 12:21:47
Свали Договор 4.51 mb 68 2017-08-01 11:38:06
Свали Информация за плащания 271.30 kb 80 2017-09-14 21:35:21
Свали Споразумение 321.80 kb 89 2017-09-14 21:35:21

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 19.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 112 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 119 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 118 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 112 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 93 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 87 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 80 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 74 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 82 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 112 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 68 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 72 2017-06-30 13:49:12

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

Срок за получаване на оферти - 30.03.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 109 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 128 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 184 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 143 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 152 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 105 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 121 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 101 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 107 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 94 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 74 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 140 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 81 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 89 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 80 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 64 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 60 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 62 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 64 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 63 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 49 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 50 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 49 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 43 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 51 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 71 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 40 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 38 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 40 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 41 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 38 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 38 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 40 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 37 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 14 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 14 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 20 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 1 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 1 2018-02-22 15:28:06

 

EuroVolley2015.net

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове

Свали Oфициална песен на Европейското първенство по волейбол за мъже - mp3 6.01 mb 537 2015-10-01 23:55:21
Свали Oфициална песен на Европейското първенство по волейбол за мъже - aif 33.28 mb 394 2015-10-02 00:03:01
Свали Радио спот - София 1.18 mb 332 2015-10-02 00:03:27
Свали Радио спот - София и Варна 1.19 mb 356 2015-10-02 00:03:34
Свали Nickname - Heroes 754.70 mb 337 2015-10-02 00:11:34
Свали Флашмоб - Витошка 882.49 mb 328 2015-10-03 11:06:33

EuroVolley2015.net

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Наряди

Свали 751.35 kb 948 2016-04-08 08:12:26